Μετάβαση από τη Μέτρηση στη Διαχείριση της Απόδοσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Ηλίας Δελής

Ειδικός Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Η μέτρηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της εκπαίδευσης  αποτελεί ένα από τα πρώτα και βασικά βήματα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παράμετροι του κόστους και της αποτελεσματικότητας αναδεικνύονται κυρίαρχες για το μέλλον και είναι γενικώς παραδεκτό ότι τόσο η διαχείριση όσο και η παραπέρα επέκταση, βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης, απαιτούν επιστημονική αντιμετώπιση κατά τον σχεδιασμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση. Παρ΄ότι δεν υπάρχει επίσημη και απόλυτη μέθοδος σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η χρήση ενός μοντέλου αξιολόγησης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο όσον αφορά την παρακολούθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια στο σύνολό τους.

 Για να είναι δυνατή η αποτύπωση του επιπέδου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται διαδικασίες εκτίμησης των ποσοτικών μεγεθών, που θα παρέχουν μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη απεικόνιση, με βάση τα κριτήρια που τίθενται. Τρεις είναι οι βασικές οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται: η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα.

Στόχος της αξιολόγησης, αποτελεί η βελτίωση -στο βαθμό στον οποίο αυτή ορίζεται- των προσφερόμενων υπηρεσιών της εκπαίδευσης .

 Η αξιολόγηση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη διεργασία, η οποία προϋποθέτει την ανάπτυξη συγκεκριμένου μοντέλου και μεθοδολογίας, καθώς και την κατάλληλη επιλογή και χρήση Δεικτών Αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, γιατί εκτιμά την επίδραση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και προωθεί την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, παρέχει στοιχεία για την αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων και τέλος καθοδηγεί το σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών και τον καθορισμό των νέων στόχων.

 Η μέτρηση παρέχει τη βάση ώστε ένα Πανεπιστήμιο να αξιολογήσει πόσο καλά προσεγγίζει τους προκαθορισθέντες στόχους του, βοηθάει στην αναγνώριση περιοχών με δυνατά και αδύνατα σημεία και αποφασίζει επί μελλοντικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. Η μέτρηση δεν είναι αυτοσκοπός, παρά ένα εργαλείο για περισσότερο αποτελεσματική διοίκηση. Τα αποτελέσματα της μέτρησης της απόδοσης προσδιορίζουν τι συνέβη, όχι γιατί συνέβη, ή τι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό.

 Ωστόσο, η μέτρηση της απόδοσης παρουσιάζει προβλήματα τόσο κατά την εκτίμησή της όσο και κατά το βαθμό αξιοποίησής της. Είναι δύσκολο να μετρηθούν φαινόμενα τόσο σύνθετα όσο η απόδοση. Η μέτρηση της απόδοσης υλοποιείται με χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι συνυφασμένη με τους περιορισμούς που συνοδεύουν κάθε εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης. Είναι προφανείς οι δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη της ορθής διαχείρισης των ευρημάτων της μέτρησης από μέρους των Διοικήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτηματικά τόσο ως προς την αναγκαιότητά της όσο και ως προς την εφικτότητα πραγματοποίησής της.

 Η οποιαδήποτε όμως εκτίμηση της απόδοσης για να είναι αποτελεσματική πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύστημα διαχείρισης των προτάσεων βελτίωσής της. Ένα τέτοιο σύστημα συμβάλει αποφασιστικά στη λήψη μέτρων αξιοποίησης των παραγωγικών συντελεστών, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων κάθε διοίκησης και θεωρείται αναγκαίο να είναι δυναμικό και ευέλικτα προσαρμόσιμο με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που υπαγορεύονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

 Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η αξιοποίηση των εισηγήσεων που προκύπτουν από την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του κάθε Πανεπιστημίου. Η αξιοποίηση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ρεαλιστικών προσεγγίσεων σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις της απόδοσης, την υιοθέτηση υποθέσεων, οι οποίες να διακρίνονται από ρεαλισμό και την ύπαρξη εφικτών προτάσεων για τη διατήρηση ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Από μέρους των ιθυνόντων προϋποτίθεται ύπαρξη βούλησης για προσαρμογή του τρόπου άσκησης της διοίκησης και αποδοχή της ανάγκης για υιοθέτηση μέτρων, τα οποία δρομολογούν μεταβολές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων. Η επιτυχής σύζευξη των προϋποθέσεων, των εισηγήσεων και των απόψεων, οδηγεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης της απόδοσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Amaratunga, D., Baldry, D., Sarshar, M. (2000), «Assessment of facilities management performance in higher education properties», Facilities, Vol. 18 No.7/8, pp.293-301.

 Bourne M., Mike Kennerley, Monica Franco-Santos, (2005), “Managing through measures: a study of impact on performance”, Journal of Manufacturing Technology Management Volume 16 Number 4 pp. 373-395

 Epstein, M.J. (2002), «Measuring the payoffs of corporate actions: the use of financial and non-financial indicators», in Epstein, M.J., Manzoni, J.F. (Eds),Performance Measurement and Management Control: A Compendium of Research, Elsevier Science, Kidlington,Oxford, pp.3-13.

Halachmi A., (2005), “Performance measurement is only one way of managing performance”, International Journal of Productivity and Performance Management Volume 54 Number 7  pp. 502-516

Radnor Z., Mary McGuire, Milton Keynes, (2004), “Performance management in the public sector: fact or fiction?”, International Journal of Productivity and Performance Management Volume 53 Number 3  pp. 245-260

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: