Monthly Archives: Μαρτίου 2013

Εσωτερική Επιμόρφωση μελών ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Πληροφοριακό Σύστημα

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 1:00 μμ πραγματοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση στα μέλη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην αίθουσα Προπυλαίων (Πανεπιστημίου 30) από το στέλεχος του Κέντρου λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ) κ. Νίκο Βουτσινά (Συστήματα και Ανάπτυξη Εφαρμογών)  με θέμα: «Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ».

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης:

–   Έγινε παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους χρήστες της

–   Δόθηκαν διευκρινήσεις σε απορίες ή δύσκολα σημεία

–   Εντοπίστηκαν προβλήματα ή αστοχίες και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης

–   Συζητήθηκαν επιμέρους αντιρρήσεις και παρουσιάστηκαν διαφορετικές οπτικές έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

–   Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια όλων των συμμετεχόντων πίνακας ανάλυσης των θετικών και αρνητικών στοιχείων του συστήματος καθώς και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.

–   Προγραμματίστηκε η εκπαίδευση των μελών της ΜΟΔΙΠ στη χρήση του συστήματος καθώς κρίθηκε αναγκαία η εξοικείωση με την πλατφόρμα προκειμένου να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά και η μελλοντική εκπαίδευση των ΟΜΕΑ των Τμημάτων.

–   Έγιναν προτάσεις για το σχεδιασμό της προβολής του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ στα Τμήματα με σκοπό τη χρήση του από αυτά και κατ’επέκταση την διοργάνωση σεμιναρίων σε ομάδες προκειμένου να γίνει εκπαίδευση των ΟΜΕΑ

 

Advertisements

Δελτίο Τύπου

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Λίγα λόγια για το Συνέδριο:

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν:

 • Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ
 • Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι παρακάτω ομιλητές:

 • Constantin Vamvakas, PhD ,University of Ghent, Faculty of Bioscience Engineering, Department of Animal Production Ghent, Belgium

 

 

 

Συμμετοχή των ΜΟΔΙΠ και Κ.ΛΕΙ.ΔΙ του ΕΚΠΑ στο Συνέδριο:

Ο εκπρόσωπος από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ κ. Νίκος Βουτσινάς (Συστήματα και Ανάπτυξη Εφαρμογών) πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα: «Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων στο ΕΚΠΑ.»

Επιπροσθέτως εστάλησαν περιλήψεις εισηγήσεων από δύο ομάδες εργασίας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με τίτλους: « Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας : Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Δημήτρης Μπουρλετίδης -Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΟΥ ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης -Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή -Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και «Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης» (Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης- Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Βαγγέλης Κρίκας – Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Θανάσης Ράπτης – Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή – Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

Μπορεί κανείς να μελετήσει τις περιλήψεις και τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στο Συνέδριο στις διευθύνσεις: http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=28

http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=45

http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=44

 

Αποτίμηση της συμμετοχής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο με θέμα: « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές», 20-21 Σεπτεμβρίου 2012,Θεσσαλονίκη

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012. Το Συνέδριο είχε θέμα: « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές» και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα  στο κτίριο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α).

Λίγα λόγια για το Συνέδριο:

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων αναφορικά με τη διασφάλιση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση της ποιότητας, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πλέον στην καθημερινότητά μας ως μέλη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο απευθυνόταν στα μέλη των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και των ΟΜΕΑ των Σχολών και των Τμημάτων τους, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στα στελέχη που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας.

Οι θεματικές ενότητες του «Συνεδρίου για τη Διασφάλιση και τη Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές» ήταν:

 • Αρχές – Πολιτικές
 • Διαδικασίες – Διοίκηση
 • Πιστοποίηση
 • Μαθησιακά αποτελέσματα – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • Η άποψη των φοιτητών
 • Διεθνείς κατατάξεις
 • Παρουσίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Προσκεκλημένοι ομιλητές

 • Νέα Πρόεδρος της European Universities Association (EUA), Professor Maria Helena NAZARÉ
 • Υπεύθυνος του τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Sjur BERGAN
 • Πρόεδρος της European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), κ. Achim HOPBACH

Στη θεματική ενότητα των κατατάξεων προσκλήθηκαν επιπλέον εκπρόσωποι της Εταιρείας Quacquarelli Symonds (QS) και του Times Higher Education World University Rankings.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε από τους: Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και Βαγγέλη Κρίκα (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) πραγματοποιώντας εισηγήσεις με τίτλους: « Η εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: αρχές, καλές πρακτικές και προτάσεις βελτίωσης» και «Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» αντιστοίχως. Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, κα Αικατερίνη Φουντή.

Στην προετοιμασία των εισηγήσεων συμμετείχαν οι : Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Κατερίνα Φουντή (Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Ελένη Σαμαρά (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Βαγγέλης Κρίκας (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Θανάσης Ράπτης(Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και η Αναστασία Παπαδοπούλου (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

Μπορεί κανείς να μελετήσει τις εισηγήσεις αλλά και να παρακολουθήσει τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των μελών της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://qa.auth.gr/conference/el/presentations  Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου (http://ellenophonia.blogspot.gr/2012/09/blog-post_22.html), αποτυπώνονται άρτια και εμπεριστατωμένα τα βασικότερα σημεία αναφοράς όλων των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Οι εκπρόσωποι της  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για το Συνέδριο καθώς η άρτια διοργάνωση του όσο και η επαρκής κάλυψη πολύπλευρων θεματικών ενοτήτων και ζητημάτων βοήθησαν στο να  αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό εποικοδομητική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο οι διαδικασίες της Αξιολόγησης στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ  της χώρας έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό κάτι που λειτουργεί θετικά καθώς παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε αυτήν.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ καθώς γίνεται προώθηση και προβολή του σημαντικού έργου της αξιολόγησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα  παρέχονται πληροφορίες για την επικαιρότητα της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο σε περιόδους όπου οι εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και γενικότερα είναι ραγδαίες.

Τέλος μέσα από τη συγκριτική μελέτη πρακτικών αξιολόγησης ενισχύεται σημαντικά, και η αυτοαξιολόγηση καθώς και η δημιουργία σφαιρικής αντίληψης κάτι που βοηθάει στον επανακαθορισμό των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων της Μονάδας στο μέλλον.

Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ (2)

Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 

 

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:  qa.auth.gr/conference/

Πρόγραμμα Συνεδρίου: qa.auth.gr/conference/el/programme