Category Archives: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δελτίο Τύπου

Εικόνα2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΟ.ΔΙ.Π./Ε.Κ.Π.Α.) διοργανώνουν ημερίδα, με τίτλο:

 

« Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: μύθος που μπορεί να γίνει πραγματικότητα

 

Σκοπός της ημερίδας είναι να προσεγγιστεί το θεωρητικό πλαίσιο της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση και να παρουσιαστούν προσπάθειες υλοποίησής της.

 

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) ιδρύθηκε στο πρότυπο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δεδομένο αυτό καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη τη μεταφορά της μέχρι σήμερα σχετικής εμπειρίας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί πανεπιστημιακοί με ακαδημαϊκά – ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα της ημερίδας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την κατάθεση πρότασης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού, της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.), της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.).

 

Στο πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονται μικρής διάρκειας εισηγήσεις και «συζήτηση στρογγυλής τραπέζης», με θέμα:

 

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση:                                                          κοινωνική αναγκαιότητα ή εφεύρημα των καιρών;

                               με συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων φορέων.

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

   

 

 

Δ. Σουγιούλ

Σ.Ε.Λ.Κ.Α.

 

 

Κ. Μπουρλετίδης

ΜΟ.ΔΙ.Π./Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

 

Advertisements

Εσωτερική Επιμόρφωση μελών ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Πληροφοριακό Σύστημα

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 1:00 μμ πραγματοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση στα μέλη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην αίθουσα Προπυλαίων (Πανεπιστημίου 30) από το στέλεχος του Κέντρου λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ) κ. Νίκο Βουτσινά (Συστήματα και Ανάπτυξη Εφαρμογών)  με θέμα: «Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ».

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης:

–   Έγινε παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους χρήστες της

–   Δόθηκαν διευκρινήσεις σε απορίες ή δύσκολα σημεία

–   Εντοπίστηκαν προβλήματα ή αστοχίες και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης

–   Συζητήθηκαν επιμέρους αντιρρήσεις και παρουσιάστηκαν διαφορετικές οπτικές έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

–   Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια όλων των συμμετεχόντων πίνακας ανάλυσης των θετικών και αρνητικών στοιχείων του συστήματος καθώς και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.

–   Προγραμματίστηκε η εκπαίδευση των μελών της ΜΟΔΙΠ στη χρήση του συστήματος καθώς κρίθηκε αναγκαία η εξοικείωση με την πλατφόρμα προκειμένου να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά και η μελλοντική εκπαίδευση των ΟΜΕΑ των Τμημάτων.

–   Έγιναν προτάσεις για το σχεδιασμό της προβολής του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ στα Τμήματα με σκοπό τη χρήση του από αυτά και κατ’επέκταση την διοργάνωση σεμιναρίων σε ομάδες προκειμένου να γίνει εκπαίδευση των ΟΜΕΑ

 

Δελτίο Τύπου

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Λίγα λόγια για το Συνέδριο:

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν:

 • Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικοί στόχοι της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Δείκτες ποιότητας που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 • Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε ΑΕΙ
 • Αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε ΑΕΙ

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι παρακάτω ομιλητές:

 • Constantin Vamvakas, PhD ,University of Ghent, Faculty of Bioscience Engineering, Department of Animal Production Ghent, Belgium

 

 

 

Συμμετοχή των ΜΟΔΙΠ και Κ.ΛΕΙ.ΔΙ του ΕΚΠΑ στο Συνέδριο:

Ο εκπρόσωπος από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ κ. Νίκος Βουτσινάς (Συστήματα και Ανάπτυξη Εφαρμογών) πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα: «Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων στο ΕΚΠΑ.»

Επιπροσθέτως εστάλησαν περιλήψεις εισηγήσεων από δύο ομάδες εργασίας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με τίτλους: « Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας : Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Δημήτρης Μπουρλετίδης -Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΟΥ ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης -Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή -Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και «Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης» (Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης- Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Βαγγέλης Κρίκας – Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Θανάσης Ράπτης – Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή – Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

Μπορεί κανείς να μελετήσει τις περιλήψεις και τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στο Συνέδριο στις διευθύνσεις: http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=28

http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=45

http://www.modip.teithe.gr/qaconference/index.php?mod=viewabstract&id=44

 

Αποτίμηση της συμμετοχής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο με θέμα: « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές», 20-21 Σεπτεμβρίου 2012,Θεσσαλονίκη

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012. Το Συνέδριο είχε θέμα: « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές» και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα  στο κτίριο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α).

Λίγα λόγια για το Συνέδριο:

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων αναφορικά με τη διασφάλιση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση της ποιότητας, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πλέον στην καθημερινότητά μας ως μέλη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο απευθυνόταν στα μέλη των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και των ΟΜΕΑ των Σχολών και των Τμημάτων τους, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στα στελέχη που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας.

Οι θεματικές ενότητες του «Συνεδρίου για τη Διασφάλιση και τη Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές» ήταν:

 • Αρχές – Πολιτικές
 • Διαδικασίες – Διοίκηση
 • Πιστοποίηση
 • Μαθησιακά αποτελέσματα – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • Η άποψη των φοιτητών
 • Διεθνείς κατατάξεις
 • Παρουσίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Προσκεκλημένοι ομιλητές

 • Νέα Πρόεδρος της European Universities Association (EUA), Professor Maria Helena NAZARÉ
 • Υπεύθυνος του τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Sjur BERGAN
 • Πρόεδρος της European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), κ. Achim HOPBACH

Στη θεματική ενότητα των κατατάξεων προσκλήθηκαν επιπλέον εκπρόσωποι της Εταιρείας Quacquarelli Symonds (QS) και του Times Higher Education World University Rankings.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε από τους: Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και Βαγγέλη Κρίκα (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) πραγματοποιώντας εισηγήσεις με τίτλους: « Η εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: αρχές, καλές πρακτικές και προτάσεις βελτίωσης» και «Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» αντιστοίχως. Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, κα Αικατερίνη Φουντή.

Στην προετοιμασία των εισηγήσεων συμμετείχαν οι : Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Κατερίνα Φουντή (Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Ελένη Σαμαρά (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Βαγγέλης Κρίκας (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Θανάσης Ράπτης(Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και η Αναστασία Παπαδοπούλου (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

Μπορεί κανείς να μελετήσει τις εισηγήσεις αλλά και να παρακολουθήσει τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των μελών της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://qa.auth.gr/conference/el/presentations  Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου (http://ellenophonia.blogspot.gr/2012/09/blog-post_22.html), αποτυπώνονται άρτια και εμπεριστατωμένα τα βασικότερα σημεία αναφοράς όλων των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Οι εκπρόσωποι της  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για το Συνέδριο καθώς η άρτια διοργάνωση του όσο και η επαρκής κάλυψη πολύπλευρων θεματικών ενοτήτων και ζητημάτων βοήθησαν στο να  αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό εποικοδομητική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο οι διαδικασίες της Αξιολόγησης στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ  της χώρας έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό κάτι που λειτουργεί θετικά καθώς παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε αυτήν.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ καθώς γίνεται προώθηση και προβολή του σημαντικού έργου της αξιολόγησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα  παρέχονται πληροφορίες για την επικαιρότητα της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο σε περιόδους όπου οι εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και γενικότερα είναι ραγδαίες.

Τέλος μέσα από τη συγκριτική μελέτη πρακτικών αξιολόγησης ενισχύεται σημαντικά, και η αυτοαξιολόγηση καθώς και η δημιουργία σφαιρικής αντίληψης κάτι που βοηθάει στον επανακαθορισμό των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων της Μονάδας στο μέλλον.

Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ (2)

Φωτογραφίες Συνεδρίου ΑΠΘ

 

 

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:  qa.auth.gr/conference/

Πρόγραμμα Συνεδρίου: qa.auth.gr/conference/el/programme

 

 

Ανώτατη Εκπαίδευση και Ποιότητα: Από τον 16ο Αιώνα Μέχρι τα Τέλη της Δεκαετίας του 1980

Η εδραίωση του τριτοβάθμιου συστήματος εκπαίδευσης σε πολλές χώρες της Ευρώπης από τον 16ο αιώνα και μετά, οδήγησε στην δημιουργία πολλών φημισμένων Πανεπιστημίων στα οποία κατέφευγαν γόνοι των αστικών οικογενειών αλλά και της άρχουσας τάξης και των οικονομικών ελίτ των τότε κοινωνιών. Η ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας εξασφάλιζε στον απόφοιτο του επαγγελματική επιτυχία, κοινωνική άνοδο και οικονομική ευημερία. Οι σπουδές σε ένα Πανεπιστήμιο ήταν κυρίως γενικής κατεύθυνσης με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της φιλοσοφίας, των φυσικών επιστημών, της νομικής και της Ιατρικής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου, πριν από τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γινόταν ήδη λόγος για την ανωτερότητα της γενικής παιδείας που προσέφερε ένα Πανεπιστήμιο σε σχέση με την σχολική εκπαίδευση, την εκπαίδευση σε τεχνικά επαγγέλματα και την στοιχειώδη εκπαίδευση, που στόχο είχε τον αλφαβητισμό. Συνεπώς, η εκπαίδευση που παρείχαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνταν εξ ορισμού υψηλής «ποιότητας» και επιπέδου.

Τον 19ο αιώνα οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες, οι κοινωνικές επαναστάσεις και αλλαγές, τα νέα ιδεολογικά ρεύματα και η δημιουργία κρατών που προήλθαν από κατάτμηση ή διάλυση αυτοκρατοριών οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί ως «ποιοτική» η εκπαίδευση που δημιουργούσε και διαμόρφωνε εθνική ταυτότητα και συνείδηση, ανέπτυσσε πειθαρχία απέναντι στο κράτος και σεβασμό στους θεσμούς (Ματθαίου 2007, Φασούλης 2010).

Τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνδέθηκε με το εγχείρημα της ανάπτυξης και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Μάλιστα την περίοδο εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας και του ρόλου που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο, οδήγησε τον επιχειρηματικό κόσμο και κυρίως την βιομηχανία να αξιώσουν από τα ανώτατα ιδρύματα αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στην κοινωνία και να λογοδοτήσουν «για κάθε δολάριο των φορολογουμένων που πρέπει να γνωρίζουν αν δαπανώνται από το Πανεπιστήμιο αποτελεσματικά και δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα»  (Cook 1989, Φασούλης 2002).

Έτσι λοιπόν από την περίοδο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η έννοια της αποτελεσματικότητας κυριάρχησε στη διοίκηση της εκπαίδευσης, και η αναζήτηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών,  μονοπωλούσε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι πολιτικές «ανταποδοτικότητας» και «λογοδοσίας» (value for money, accountability) συνδέονταν με την ανησυχία ότι τα Πανεπιστήμια ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη θεωρία παρά για την παραγωγή  εφαρμοσμένης έρευνας και ειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα στελέχωναν όλους τους τομείς των ταχύτατα αναπτυσσόμενων οικονομιών της δεκαετίας του ’60. Παράλληλα έννοιες όπως αποδοτικότητα, αποδοτική χρήση πόρων, χρηματοδότηση με βάση την απόδοση εισέβαλαν στην καθημερινή ζωή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Θα πρέπει βέβαια να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις διότι η έννοια της αποτελεσματικότητας (effectiveness) συνδέεται και πολλές φορές συγχέεται, με την έννοια της αποδοτικότητας (efficiency), ίσως γιατί ακόμη και οι επιστήμονες που τις χρησιμοποιούν δεν τις οριοθετούν με σαφήνεια ή / και τις χρησιμοποιούν ως εναλλακτικές. Οι όροι αυτοί στην ουσία έχουν προέλθει από τον τομέα της παραγωγής στην οικονομία και για τούτο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ανάλογο πλαίσιο οριοθέτησης. Αφορούν, οπωσδήποτε, κάποια παραγωγική διαδικασία και ως τέτοια θεωρείται και η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική διαδικασία έχει κάποιες «εισροές» (inputs), οι οποίες, μέσα από μια «διαδικασία» (process) μετατρέπονται σε «εκροές» (outputs).

Η «αποτελεσματικότητα» μιας παραγωγικής διαδικασίας, στην περίπτωσή μας της εκπαίδευσης, σημαίνει την μετατροπή των εισροών σε εκροές. Δηλαδή να επιτύχουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους χρησιμοποιώντας όσους πόρους χρειαζόμαστε χωρίς να υπάρχει όριο στους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν. Αρκεί να επιτευχθεί το αποτέλεσμα με όποιο κόστος.

Η «αποδοτικότητα» μιας παραγωγικής διαδικασίας συνήθως αναφέρεται στη μετατροπή των εισροών σε εκροές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη μέγιστη δυνατή ποσότητα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό μικρότερες ποσότητες εισροών και με το λιγότερο κόστος.

Η έννοια της αποδοτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία εκλαμβάνεται ως μια παραγωγική διαδικασία, είναι πολύ σημαντική για τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πολιτική, διότι υπάρχει ενδεχομένως στενότητα των διαφόρων κατηγοριών / μορφών χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης.

Φαινόταν λοιπόν ότι η αποδοτική χρήση των υπαρχόντων πόρων ώστε να μεγιστοποιείται η παραγωγή του εκπαιδευτικού αγαθού από τα Πανεπιστήμια έμπαινε πλέον στην ατζέντα και το μέσο για την επίτευξη αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ήταν η «αξιολόγηση».

Η  αξιολόγηση ξεκίνησε ως το σύνολο επιμέρους συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που απέβλεπαν  στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας των καθηγητών, και του ερευνητικού έργου τους (Ματσαγγούρας, 2001, σελ. 304). Η εφαρμογή μορφών αξιολόγησης στην Ευρώπη ξεκινά από τη Γαλλία το 1984 και στο τέλος της δεκαετίας του ’80 επεκτάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και την Δανία με την ανάπτυξη τεσσάρων αντίστοιχων συστημάτων.

Ο Νόμος 3374/2005 και η σύνδεση του με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ειδική Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την εκπαίδευση,  ως πιο επίκαιρα και σημαντικά θέμα προτάσσονται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμό και κυρίως, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες  της, με σκοπό τη βελτίωσή της, αποτελεσματικότητάς της. Η βελτίωση αυτή συνδέεται άμεσα με την άνοδο του   ποιοτικού της  επιπέδου και αφορά σε όλους  τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου από την εκπαιδευτική πολιτική  μέχρι  προγράμματα σπουδών, τα διδακτικά μέσα, τους διδάσκοντες και τους  διδασκόμενους.  Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά ενισχύεται και από το κίνημα «απόδοσης λόγου» στην κοινωνία για τον τρόπο κατά τον οποίο αξιοποιούνται  οι επενδύσεις που γίνονται στην εκπαίδευση  και το αίτημα της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.  Για το σκοπό αυτό έχουν εκπονηθεί  από ποικίλους φορείς  (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.)  αλλά και από εθνικά επιστημονικά  κέντρα δείκτες ποιότητας  του εκπαιδευτικού έργου  και διεξάγονται  σε πολλαπλά επίπεδα πολλές μελέτες και έρευνες  με αντικείμενο την αξιολόγηση της εκπαίδευσης  και την αναζήτηση  τρόπων ποιοτικής της αναβάθμισης

     Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη και στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου 1992, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαμόρφωσε επίσημα το νομικό πλαίσιο στήριξης της παρέμβασης αυτής σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης[1]. Στο άρθρο 126 αναφέρεται ότι: «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία[2]». Το αίτημα  αυτό συνεχώς  ενισχύεται .

 Αλλά και στη χώρα  μας, πολλοί  αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης, αρκετοί ακαδημαϊκοί, αλλά και πολλοί ειδικοί επιστήμονες  υπογραμμίζουν συνεχώς την ανάγκη αξιολόγησης  της  ελληνικής εκπαίδευσης  και  εισηγούνται διάφορους τρόπους εφαρμογής της. Ορισμένοι μάλιστα, τη θεωρούν ως προϋπόθεση για την εναρμόνισή της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο Κασσωτάκης, τονίζει την ανάγκη για «σύγκλιση» της ελληνικής εκπαίδευσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα των υπόλοιπων χωρών της Ενωμένης Ευρώπης και θεωρεί ότι το αίτημα για την ποιοτική της αναβάθμιση αποτελεί αναγκαίο όρο για να μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να παράγει «παιδεία ανθεκτική στις ογκούμενες αλλοτριωτικές επεμβάσεις και να ασκήσει πολιτιστική επιρροή[3]».

     Συνέχεια

Μετάβαση από τη Μέτρηση στη Διαχείριση της Απόδοσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Ηλίας Δελής

Ειδικός Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Η μέτρηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της εκπαίδευσης  αποτελεί ένα από τα πρώτα και βασικά βήματα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παράμετροι του κόστους και της αποτελεσματικότητας αναδεικνύονται κυρίαρχες για το μέλλον και είναι γενικώς παραδεκτό ότι τόσο η διαχείριση όσο και η παραπέρα επέκταση, βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης, απαιτούν επιστημονική αντιμετώπιση κατά τον σχεδιασμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση. Παρ΄ότι δεν υπάρχει επίσημη και απόλυτη μέθοδος σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η χρήση ενός μοντέλου αξιολόγησης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο όσον αφορά την παρακολούθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια στο σύνολό τους.

 Για να είναι δυνατή η αποτύπωση του επιπέδου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται διαδικασίες εκτίμησης των ποσοτικών μεγεθών, που θα παρέχουν μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη απεικόνιση, με βάση τα κριτήρια που τίθενται. Τρεις είναι οι βασικές οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται: η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα.

Συνέχεια

Εσωτερική Αξιολόγηση στο ΕΚΠΑ

Δρ. Ευάγγελος Κρίκας

Ειδικός Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος αναφορικά στη σκοπιμότητα, τα όρια και τις επιδράσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Η σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί φαντάζει ουτοπική, ωστόσο κοινό τόπο των ειδικών αποτελεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός θεσμικού μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπως είναι υποχρεωμένο από τον Ν.3374/2005, έχει προωθήσει ιδιαίτερα το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος έχει ήδη αναλάβει να φέρει εις πέρας την αποστολή της (Ν.3374/2005, άρθρο 5§4).

Η σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων για το έτος 2009-2010 από τα Τμήματα οδήγησε στα τέλη Μαΐου 2011, στη σύνθεση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, στην οποία περιλαμβάνονται πολύτιμα στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία του ΕΚΠΑ. Με άλλα λόγια, μέλη του ίδιου του Ιδρύματος, εργάστηκαν σκληρά και συστηματικά, ερεύνησαν και αποτύπωσαν δεδομένα και απόψεις σχετικά με το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο ΕΚΠΑ, δίνοντας σάρκα και οστά σε αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική αποκαλείται «Εσωτερική Αξιολόγηση».

Ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία, τους ρόλους του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού,  τα κριτήρια και τα στάνταρντς που οφείλουν να αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν στα στενά όρια τους παρόντος άρθρου. Λίγες μόνο σκέψεις θα αναπτυχθούν στη συνέχεια με σκοπό την υποστήριξη και εδραίωση των αξιολογικών διαδικασιών στην κουλτούρα του ΕΚΠΑ.

Συνέχεια

Δείκτες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών

 

 

Ελένη Σαμαρά,

ΜΑ στη Συνεχιζόμενη Εκπάιδευση 

Ειδική Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π.

1. Εισαγωγικά

Είναι πλέον γεγονός ότι, για να υπάρξει βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών μονάδων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί όχι μόνο η αποτίμησή του αλλά και η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού οργανισμού στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η προσπάθεια για τη βελτίωση κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού θα πρέπει να είναι υπόθεση του ίδιου του οργανισμού και αυτό θα πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα με την ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού μόνο αυτοί γνωρίζουν τα δυνατά σημεία του οργανισμού, αλλά και τις αδυναμίες, τις οποίες μπορούν να ξεπεράσουν μέσα από τη βελτίωσή τους. Βέβαια, η βελτίωση αυτή δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην καλή διάθεση ή στην εμπειρία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα και μας δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για την κατάσταση που επικρατεί, ώστε με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο να αξιολογηθούν όλες εκείνες οι παράμετροι, που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες οργανώνονται και αναπτύσσονται σε μια κατεύθυνση αυτοβελτίωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνέχεια

Ο ρόλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών

                  

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης,

ΜΑ , ΜSc, PhDc

Γεν. Συντονιστής ΜΟ.ΔΙ.Π EKΠA

                                                                  

               Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).

 Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και παρακολουθεί αναφέρονται  βάση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου στους εξής τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών(διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).

  Συνέχεια