Θέμα: « Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης»

Δελτίο Τύπου

Θέμα: « Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης»

Στο πλαίσιο των ενεργειών βελτίωσης Ποιότητας της  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανη Αστέριου Δουκουδάκη με εκπροσώπους Σχολών και των Τμημάτων που τις αποτελούν. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Τμημάτων οι συναντήσεις έγιναν με τους εκπροσώπους των Τμημάτων.

Ως εκπρόσωποι νοούνται οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι Πρόεδροι των ΟΜΕΑ και οι αναπληρωτές τους.

Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η συζήτηση, ανάλυση και η παροχή διευκρινήσεων για τα θέματα που καταγράφονται στις εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησες των Τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αυτών των συναντήσεων αφορούσαν:

α) στην καταγραφή και ανάδειξη των δυνατών και αδυνάτων σημείων των Τμημάτων και των Σχολών,

β) στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στις Σχολές και τα Τμήματα,

γ) στη σύνταξη ενός κειμένου το οποίο ως πόρισμα θα μπει στην έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και θα αφορά στο Τμήμα.

Οι συναντήσεις έγιναν στο διάστημα 9 Φεβρουαρίου – 5 Μαΐου 2012 και πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης είτε στο χώρο της Σχολής είτε στα γραφεία της ΜΟΔΙΠ στην Πανεπιστημιούπολη, ή στο Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

 

Advertisements

Θέμα: «Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ »

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

Πληροφορίες:

Καραουλάνη Νίκη, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653

Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟ.ΔΙ.Π  τηλ. 210 3689687

                            e-mail: modip@admin.uoa.gr

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα:  «Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ »

 

 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 εκδήλωση για την εγκαινίαση των νέων της γραφείων στη Σχολή θετικών Επιστημών.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 50 άτομα, Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής κ. Αστέριος Δουκουδάκης απεύθυνε ευχές και χαιρετισμό προς όλους τους παρευρισκόμενους.

Επιπροσθέτως δόθηκαν βεβαιώσεις κατάθεσης στην ΑΔΙΠ των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης καθώς και βεβαιώσεις πραγματοποίησης Εξωτερικής Αξιολόγησης για τα Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο.

 

Η συνάθροιση αυτή σημείωσε επιτυχία καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ.

Από Δεξιά: καθ. κ. Α. Δουκουδάκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ, κ. Α. Καλοκαιρινός καθ.Τμ. Χημείας, κ. Β Καρακίτσιος καθ. Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, καθ. κ. Μ. Σταματάκης Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Θέμα: Διοργάνωση Σεμιναρίου «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πληροφορίες:

Καραουλάνη Νίκη, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653

Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟ.ΔΙ.Π  τηλ. 210 3689687

                            e-mail: modip@admin.uoa.gr

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα:  Διοργάνωση  Σεμιναρίου  «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών»

 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) πραγματοποίησαν την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012  στο Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) σεμινάριο με θέμα την «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών».

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 21 Τμήματα με εκπροσώπους Προέδρους και μέλη ΟΜΕΑ, το σύνολο των οποίων ανήλθε στους 45. Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας διήρκησε 2,5 ώρες (14:00-17:30).

Χαιρετισμούς απηύθυνε ο Αντιπρύτανης & Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ  Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης  ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο  Νικόλαος Βουτσινάς Πληροφορικός Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. ΕΚΠΑ και ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

Κεντρικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθοι:

–          Παρουσίαση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

–          Αναφορά στα στάδια σχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας μέχρι την τελική διαμόρφωση της υπηρεσίας

–          Επίλυση αποριών σχετικά με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν οι επόμενες διαδικασίες καθώς και ανάλυση των λόγων για τους οποίους πάρθηκαν ορισμένες αποφάσεις

–          Επίδειξη του τρόπου χρήσης του Ερωτηματολογίου: ενεργοποίηση μαθήματος, συμμετοχή των φοιτητών είτε με τη χρήση tokens είτε με τη χρήση usename, password και τέλος ανάλυση στοιχείων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων

–          Συγκριτική παρουσίαση των δύο μεθόδων και αναλυτική συζήτηση με τη συμμετοχή όλων σχετικά με το ποια από αυτές είναι η πιο ενδεδειγμένη

–          Παρουσίαση μιας τρίτης μεθόδου άμεσης συλλογής και ανάλυσης ερωτηματολογίων φοιτητών από το Τμήμα Πληροφορικής

–          Περιγραφή των επόμενων ενεργειών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν από τα Τμήματα προκειμένου να διεξαχθούν οι έρευνες εντός χειμερινού εξαμήνου

–          Αναλυτική περιγραφή των ωφελειών που θα προκύψουν για τα Τμήματα μέσα από την Υπηρεσία αυτή

–          Κατάθεση ιδεών από όλους τους συμμετέχοντες για βελτιωτικές ενέργειες στο μέλλον

–          Συζήτηση του ενδεχόμενου πιλοτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου παράλληλα με την παραδοσιακή μέθοδο (οφέλη- δυσκολίες)

–          Δέσμευση από τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ καθώς και από τους συνεργάτες στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. για παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα Τμήματα που θα προχωρήσουν στη χρήση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου

Ακολούθως παρέχονται φωτογραφίες από την Εκδήλωση:

Info:

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου

Για Οδηγίες  Ενεργοποίησης και χρήσης των ερωτηματολογίων επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

http://modip.uoa.gr/

Για τεχνικές πληροφορίες

Αποστείλετε mail στην διεύθυνση: survey@uoa.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο του helpdesk: 210-7275600.

 

«Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην ενημερωτική συνάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Χαροκοπείο, ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά για την υλοποίηση και παρακολούθηση των πράξεων «ΔΑΣΤΑ», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση», «ΜΟΔΙΠ» και «Επιχειρηματικότητα» (14-15 Μαρτίου 2011)»

Στις 14-15 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση στους χώρους του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Έθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Στελέχη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ παρακολούθησαν τις εισηγήσεις που είχαν σαν κύριο σκοπό την παροχή πληροφοριών στα παρακάτω θέματα:

–         Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου

–         Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

–         Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

–         Παρακολούθηση Υλοποίησης Ενταγμένων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

–         Διαδικασία Δήλωσης Δαπανών

–         Διαδικασία Δήλωσης Έμμεσων Δαπανών

–         Τριμηνιαία / Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Πράξης

 

Βασικοί ομιλητές ήταν οι :

–         Μητσιάκη Ζωή (Προϊστάμενη Μονάδας Β3)

–         Πεππές Αλέξανδρος  (Στέλεχος Μονάδας Β3)

–         Μανιατάκου Αντωνία  (Στέλεχος Μονάδας Β3)

–         Φατσέας Νίκος (Στέλεχος Μονάδας Β3)

–         Τριανταφυλλίδης Ηλίας (Στέλεχος Μονάδας Β3 ΕΥΔ/ ΕΠΕΔΒΜ)

–         Ασλανίδης Βασίλειος (Στέλεχος Μονάδας Β2)

–         Ηλιάνα Μαμπλέκου (Μονάδα Α3- Δημοσιότητα & Πληροφόρηση)

–         Αλιματήρη Λίλιαν (Μονάδα Α3- Δημοσιότητα & Πληροφόρηση)

 

Μπορεί κανείς να μελετήσει το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ  http://www.elke.uoa.gr/announcements.aspx

 

Η εν λόγω εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς τα όσα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν πολύ χρήσιμα για την οργάνωση των διεργασιών και διαδικασιών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποσαφηνίσουν κάποια βασικά σημεία, να ενημερωθούν για σημαντικές αλλαγές αλλά και να θέσουν απορίες για ζητήματα που ήδη είχαν προκύψει ή που πιθανότατα θα παρουσιάζονταν μελλοντικά. Επομένως η ενημερωτική αυτή συνάντηση κρίθηκε αναγκαία και πολύ εποικοδομητική.

 

Δελτίο Τύπου Θέμα: « Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα: Διαδικασίες Αξιολόγησης και Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΚΠΑ- 14 Δεκεμβρίου 2010»

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: « Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα: Διαδικασίες Αξιολόγησης και Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΚΠΑ- 14 Δεκεμβρίου 2010»

 

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010,  (10.00-14.00), πραγματοποιήθηκε στο νέο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια, επιμορφωτική-ενημερωτική ημερίδα, με θέμα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τα τμήματα στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας (συμπλήρωση απογραφικών εκθέσεων, σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερική αξιολόγηση κ.α).

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ)  και ως στόχο έχει την ενημέρωση των μελών των ΟΜΕΑ των τμημάτων του Πανεπιστημίου για όλα τα διοικητικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα  που αφορούν την αξιολόγηση, ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους και να λάβουν κατευθύνσεις και οδηγίες για τη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων.

 

Η ημερίδα αυτή ήταν μια ευκαιρία για να γνωριστούν τα μέλη των ΟΜΕΑ με την ομάδα υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, με την οποία θα συνεργάζονται στενά στην υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών.

 

Στην ημερίδα παρευρέθησαν περίπου 75 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν εκπρόσωποι των ΟΜΕΑ των Τμημάτων, Πρόεδροι αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου.

 

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρύτανης κ. Θ. Πελεγρίνης, ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπ. Αμούργης και ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ και Αντιπρύτανης κ. Αστ. Δουκουδάκης.

 

Info:

Παρουσιάσεις Ημερίδας

Για τις παρουσιάσεις των ομιλητών επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

https://modipekpa.wordpress.com/ , επισκεφθείτε τις σελίδες και επιλέξτε το link

https://modipekpa.wordpress.com/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/

 

Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές» (28-29 Σεπτεμβρίου)

Έχουμε την χαρά να σας ενημερώσουμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές » που οργανώνεται από από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου 2011. Η εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ θα έχει τίτλο «Η πορεία υλοποίησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Συμπεράσματα και Προοπτικές» και θα παρουσιαστεί από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του ιδρύματος Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη και Κατερίνα Φουντή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου η παρουσίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στην πρωϊνή συνεδρία 11.30-13.30

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:  http://modipconference.teilar.gr/ 

Πρόγραμμα Συνεδρίου: http://modipconference.teilar.gr/userfiles/program.pdf

Εκ μέρους της Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Κατερίνα Φουντή

Έκθεση της ΑΔΙΠ για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2010-2011

ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2011

Μετά την από 4/8/2011 υποβολή της Έκθεσης για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, στον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας, Δ.Β.Μ. & Θ., η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας μας κοινοποίησεαντίγραφο της Έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. (επισυναπτόμενο αρχείο)

Η έκθεση της ΑΔΙΠ, αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  το πολύ σημαντικό έργο που συντελείται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποδεικνύοντας περίτρανα τις ευθύνες της Πολιτείας για μια σειρά δυσλειτουργιών και χρόνιων προβλημάτων που βιώνει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Μερικά από τα ενδιαφέροντα σημεία της έκθεσης είναι τα εξής:

(α) Σχετικά με το ΕΚΠΑ: Παρουσιάζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο μας στην υλοποίηση της αξιολόγησης. Πιστοποιεί ότι το ΕΚΠΑ έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, αφού έχουν κατατεθεί 22 έκθέσεις τμημάτων επί συνόλου 32 τμημάτων. Ανάλογη επίδοση έχει το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης με 29 εκθέσεις επί συνόλου 42 τμημάτων. Συνέχεια

Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση της Ημερίδας «Απολογισμός Δράσης – Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με αφορμή την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Απολογισμός Δράσης- Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» .Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στο Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 09:00- 17:00.

 Στην ημερίδα  παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τον Πρόεδρο της Καθηγητή Αστέριο Δουκουδάκη, Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων & Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα υλοποίηση των ενεργειών αξιολόγησης του ιδρύματος. Οι ενέργειες αυτές καθώς και οι προτάσεις βελτίωσης, καταγράφονται στην Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος, για το ακαδ. Έτος 2009-2010 η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει απογραφικά στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες και τα 32 ακαδημαϊκά του ιδρύματος, συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τους εξωτερικούς αξιολογητές, και τους ποσοτικούς δείκτες οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή του ιδρύματος.

 Παράλληλα η ημερίδα είχε ως στόχο την ανατροφοδότηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου με πληροφορίες και οδηγίες ως προς την εκτέλεση των διαδικασιών της αξιολόγησης (συμπλήρωση απογραφικών εκθέσεων σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης κ.λπ.). Συνέχεια

«Απολογισμός Δράσης – Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» (Τρίτη 5/7/2011)

 

  Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με αφορμή την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Απολογισμός Δράσης- Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ».

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στο Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 09:00- 17:00.

 

 

Πρόγραμμα ημερίδας και ομιλητές 

 Programma Hmeridas 5-7-2011

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή και χαρά για το Πανεπιστήμιο

Με εκτίμηση

 Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

 Καθ.  Αστέριος Δουκουδάκης

Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων

Ο Νόμος 3374/2005 και η σύνδεση του με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ειδική Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την εκπαίδευση,  ως πιο επίκαιρα και σημαντικά θέμα προτάσσονται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμό και κυρίως, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες  της, με σκοπό τη βελτίωσή της, αποτελεσματικότητάς της. Η βελτίωση αυτή συνδέεται άμεσα με την άνοδο του   ποιοτικού της  επιπέδου και αφορά σε όλους  τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου από την εκπαιδευτική πολιτική  μέχρι  προγράμματα σπουδών, τα διδακτικά μέσα, τους διδάσκοντες και τους  διδασκόμενους.  Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά ενισχύεται και από το κίνημα «απόδοσης λόγου» στην κοινωνία για τον τρόπο κατά τον οποίο αξιοποιούνται  οι επενδύσεις που γίνονται στην εκπαίδευση  και το αίτημα της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.  Για το σκοπό αυτό έχουν εκπονηθεί  από ποικίλους φορείς  (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.)  αλλά και από εθνικά επιστημονικά  κέντρα δείκτες ποιότητας  του εκπαιδευτικού έργου  και διεξάγονται  σε πολλαπλά επίπεδα πολλές μελέτες και έρευνες  με αντικείμενο την αξιολόγηση της εκπαίδευσης  και την αναζήτηση  τρόπων ποιοτικής της αναβάθμισης

     Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη και στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου 1992, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαμόρφωσε επίσημα το νομικό πλαίσιο στήριξης της παρέμβασης αυτής σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης[1]. Στο άρθρο 126 αναφέρεται ότι: «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία[2]». Το αίτημα  αυτό συνεχώς  ενισχύεται .

 Αλλά και στη χώρα  μας, πολλοί  αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης, αρκετοί ακαδημαϊκοί, αλλά και πολλοί ειδικοί επιστήμονες  υπογραμμίζουν συνεχώς την ανάγκη αξιολόγησης  της  ελληνικής εκπαίδευσης  και  εισηγούνται διάφορους τρόπους εφαρμογής της. Ορισμένοι μάλιστα, τη θεωρούν ως προϋπόθεση για την εναρμόνισή της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο Κασσωτάκης, τονίζει την ανάγκη για «σύγκλιση» της ελληνικής εκπαίδευσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα των υπόλοιπων χωρών της Ενωμένης Ευρώπης και θεωρεί ότι το αίτημα για την ποιοτική της αναβάθμιση αποτελεί αναγκαίο όρο για να μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να παράγει «παιδεία ανθεκτική στις ογκούμενες αλλοτριωτικές επεμβάσεις και να ασκήσει πολιτιστική επιρροή[3]».

     Συνέχεια